post:

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562

เฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 13,15 เมษายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี สมชาย วามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวกองแก้ว ม่วงเพ็ชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน บูรณาการร่วมกับเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประกอบด้วย ทหาร ตำรวจ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษาและผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ อำเภอเมือง อำเภอวัดเพลง อำเภอดำเนินสะดวก และอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น