post:

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562

ศธจ ราชบุรี แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น