post:

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การสอบบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ๒๕๖๑

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ดำเนินการสอบบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ สนามสอบที่ ๑ โรงเรียนอุบาลราชบุรี สนามสอบที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ระหว่างวันที่  ๑๘-๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สนามสอบที่ ๑ โรงเรียนอุบาลราชบุรี ภาพชุดที่ ๑๘/๑ ภาพชุดที่ ๑๘/๒ ภาพชุดที่ ๑๘/๓ ภาพชุดที่ ๑๘/๔ ภาพชุดที่ ๑๘/๕ ภาพชุดที่ ๑๙/๑  ภาพชุดที่ ๑๙/๒ ภาพชุดที่ ๑๙/๓ ภาพชุดที่ ๑๙/๔ ภาพชุดที่ ๑๙/๕ ภาพชุดที่ ๑๙/๖ ภาพชุดที่ ๑๙/๗ ภาพชุดที่ ๑๙/๘ ภาพชุดที่ ๑๙/๙ ภาพชุดที่ ๑๙/๑๐ ภาพชุดที่ ๑๙/๑๑
สนามสอบที่ ๒โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ภาพชุดที่ ๑๘/๑  ภาพชุดที่ ๑๘/๒ ภาพชุดที่ ๑๙/๑ ภาพชุดที่ ๑๙/๒

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น