post:

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561

การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาแนวทางดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาราชการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาแนวทางดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาแะอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ เดือนฉายรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี คณะบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี โรงเรียนดรุณาราชบุรี โรงเรียนรุจิรพัฒน์ โรงเรียนหนองกบ เข้าอบรม เพื่อนำแนวทางการพัฒนาหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น