post:

วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561

โรงเรียนคุณธรรม ในมูลนิธิยุวสถิรคุณ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนและโรงเรียนบ้านตะโกล่าง ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณธรรม ในมูลนิธิยุวสถิรคุณตามนโยบายของ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาต่างๆในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น