post:

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การตรวจติดตามความประพฤตินักเรียน นักศึกษา (พสน.)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวกองแก้ว ม่วงเพ็ชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดราชบุรีร่วมกับเครือข่ายการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียน นักศึกษา (พสน.) ในจังหวัดราชบุรี ตำรวจ ฝ่ายปกครองออกตรวจจุดเสี่ยงดังนี้ 1) ยอดเขาแก่นจันทน์ 2) อุทยานเขางู 3) รีสอร์ท/ที่พัก/ม่านรูด 3 แห่ง 4) ตลาดโคยกี้ 


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น