post:

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การประชุมคัดเลือกสถานศึกษาแกนนำหลักสูตร ฯ

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมชาย  งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคัดเลือกสถานศึกษาแกนนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ ห้องประชุม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น