post:

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

โครงการ “ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง “

โครงการ “ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง “ ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาให้เกิดความยั่งยืน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมหลวงคณาลักษณ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาภาค 4

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น