post:

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 12/2560

การประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 12/2560 วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน เพื่อพิจารณา (ร่าง)แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ให้เลื่อนวิทยฐานะ ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมให้ดำรงตำแหน่ง ครู ฯลฯ


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น