post:

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ.รุ่นที่ 9

ารประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับพระราชทานทุนโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ.รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2560 โดยมี นายชัยรัตน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ซึ่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรยวรางกูร ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินจัดตั้ง มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนไทยที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม จนจบปริญญาตรี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น