post:

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ติดตาม โครงการ Coaching Teams

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้ต้อนรับคณะติดตามจาก สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ที่มาติดตาม โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพกรศึกษา เมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น