post:

วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 8/2562

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นเลขาและอนุกรรมการ การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 8/2562 โดยมีนายกฤตชัย อรุณรัตน์ เป็นประธานการประชุม พิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ให้เลื่อนวิทยฐานะ ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมให้ดำรงตำแหน่ง ครูและข้อราชการในวาระอื่นๆ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 3 จังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น