post:

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ประชุมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีกิจกรรมถวายพระพร/ทบทวนคำปฏิญาณ/ประกวดเดินสวนสนาม ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ดูแลลูกเสือ เนตรนารี เมื่อ วัน ที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น