post:

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

"ยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา"

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ เรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา" วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น ณ ห้องประชุมราชา 2 ชั้น11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น