post:

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2562
#รับสมัครระหว่างวันที่ 2 – 8 สิงหาคม 2562
ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
😘😘😘ผู้ที่จะสมัครเข้ารับคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ทางเว็ปไซต์http://rbprovincial.blogspot.com
รายละเอียดการรับสมัครตามลิ้งค์นี้
https://drive.google.com/…/1Bair1XvwKtYb80ytHLmi79xC3…/view…

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น