post:

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ประชุม คณะศึกษานิเทศก์

ประชุม คณะศึกษานิเทศก์ ในสังกัดของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เพื่อชี้แจงนโยบายการปฏิรูปการศึกษา นโยบายการปฏิบัติการและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี การติดตามผลการดำเนินงานและการรายงานผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น