post:

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น 21/07/2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562 รับสมัครใน วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชฤกษ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จังหวัดราชบุรี ในการนี้ ว่าที่ ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รอง ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และนายณัฐภัทร อินทร์อ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 ได้เข้าตรวจเยี่ยม สอบถามและให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินงานการรับสมัครฯ ให้การดำเนินการสำเร็จและมีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น