post:

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562

การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ TFE (Teams For Education)

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนารูปแบบ และแนวทางการจัดการเรียนรู้ โครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ TFE (Teams For Education) ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 3 จังหวัดราชบุรี ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนารูปแบบ และแนวทางการจัดการเรียนรู้ โครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ TFE (Teams For Education) ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 3 จังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น