post:

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ตรวจติดตาม การดำเนินโครงการหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ หนึ่งตำบล

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีได้เข้าร่วมต้อนรับ ดร.พิธาน พิ้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ได้เข้าตรวจติดตาม การดำเนินโครงการหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ หนึ่งตำบล โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต2 วันที่17 มิถุนายน 2562 เวลา09.00 น. ณ.โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น