post:

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี


ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นกรรมการ ในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี เพื่อติดตาม กำกับ ดูแลการบริหารจัดการคุณภาพนม ในโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนของจังหวัดราชบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น