post:

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6/2562

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6/2562 โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ให้เลื่อนวิทยฐานะ ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมให้ดำรงตำแหน่ง ครูและข้อราชการในวาระอื่นๆ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณาลักษณ์ ชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น