post:

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประชุมการติดตามการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ

ประชุมการติดตามการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 และติดตามการดำเนินโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรี วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น