post:

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประชุม คณะศึกษานิเทศก์

ว่าที่ ร.ต. สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม คณะศึกษานิเทศก์ ในสังกัดของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เพื่อชี้แจงนโยบายการปฏิรูปการศึกษา นโยบายการปฏิบัติการและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี การติดตามผลการดำเนินงานและการรายงานผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น