post:

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานและให้โอวาท ผู้สอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในกลุ่มวิชาเอก ปฐมวัย  คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ทั่วไป        ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ จำนวนทั้งสิ้น 21 ราย เมื่อวันที่ 16 พฤษภาตม 2562 ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จังหวัดราชบุรี


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น