post:

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินอุดหนุน

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาจังหวัดราชบุรี ได้รับเกียรติเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินอุดหนุน" ของโรงเรียนเอกชนในกำกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น . ณ หอประชุมเซนต์ปอล โรงเรียนดรุณาราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น