post:

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

พิธีงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีอันเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น