post:

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562


ว่าที่ ร.ต. สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เพื่อวางแผนและหารือ การจัดการอบรมปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 ให้ครูข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น