post:

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562

พิธีมอบประกาศนียบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมเป็นเกียรติ ใน พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์) ระดับ ปวชและระดับ ปวส.(วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจ) ในการนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งมอบโอวาทแก่เด็กนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น