post:

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562

โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ภาคกลาง)

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติมาร่วมเปิดงานโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ภาคกลาง) เรื่อง งานตามภารกิจคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด วันที่ 22-23 เมษายน 2562 ณ.โรงแรมเอเชียห้องเพชรนภา1 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น