post:

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562

การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการ


ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ครั้งที่2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ณ. ห้องปิ่นเกล้า โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น