post:

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562

การปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการ ระดับจังหวัด

ว่าที่ร้อยตรีสมขาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ.หอประชุม โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี
ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น