post:

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐาน. และประกันคุณภาพการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีสมขาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐาน. และประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 5 - 6 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ.หอประชุม St. Paul โรงเรียนดรุณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น