post:

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาไทย โรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน พ.ศ.2562 ณ.หอประชุมเซนต์ปอล โรงเรียนดรุณาราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น