post:

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562

ตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปี งบประมาณ 2562


ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปี งบประมาณ 2562 ในการนี้ นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 3 เข้าตรวจราชการแบบบูรณาการฯ เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น