post:

วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562

พิธีงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2562


วันที่ 3 เมษายน 2562 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ค่ายภาณุรังษี ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัด เข้าร่วมพิธีงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2562 ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ที่เป็นศาลหลักเมืองที่เดียวที่ตั้งอยู่ภายในค่ายทหาร และมีประวัติอันยาวนาน พร้อมได้บูชาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประทานให้กรมการทหารช่าง นำมาให้ประชาชนชาวราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียงได้กราบไหว้บูชา


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น