post:

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รับรายงานตัวผู้อำนวยการโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา นายวุฒิชัย วิทยาคม ไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล) ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยท่านรองศึกษาธิการจังหวัด แสดงความยินดี และให้แนวคิด ข้อคิด การเป็นผู้บริหารที่ดี พร้อมทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานการศึกษาพัฒนาผู้เรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น