post:

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562

การประชุมกลั่นกรองเข้ารับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมให้ข้อมูล การประชุมกลั่นกรองจัดลำดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาค ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น