post:

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562

พิธี จบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็น ร่วมเป็นเกียรติ ใน พิธี จบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561  ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 110 คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 57 คน ในการนี้ รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งมอบโอวาทแก่เด็กนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ณ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น