post:

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

สรุปผลการเฝ้าระวังและการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียน

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศธจ.ราชบุรี เป็นประธานประชุมศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี (ชั้น3) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อสรุปผลการเฝ้าระวังและการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในวันแห่งความรัก (14 กุมภาพันธ์ 2562 ) ผู้ประชุม ประกอบด้วยเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่แต่ละอำเภอในจังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น