post:

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2562

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วม ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายกฤตชัย อรุณรัตน์ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ให้เลื่อนวิทยฐานะ ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมให้ดำรงตำแหน่ง ครูและข้อราชการอื่นในวาระอื่นๆ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 4 จังหวัดราชบุรี บรรยากาศการประชุม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น