post:

วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562

วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๓

วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๓ “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี” วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมวันครู เพื่อให้ลูกศิษย์ทั้งหลายระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้สอนสั่งอบรมวิชาให้เราและมุ้งเน้นครูดี มีศรัทธาในวิชาชีพครู รักศิษย์ และพัฒนาเด็กให้เป็นคนดี โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดราชบุรี จำนวน ๑,๒๐๐๐ คน ณ หอประชุมอาคารจิรภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัดราชบุรี ภาพชุดที่ ๑ ภาพชุดที่ ๒ ภาพชุดที่ ๓ ภาพชุดที่ ๔ ภาพชุดที่ ๕ ภาพชุดที่ ๖ ภาพชุดที่๗


วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอำนวยการสถานศึกษา

กศจ.ราชบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 กำหนดการคัดเลือก วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี