post:

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562

การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(Communicative Language Teaching : CLT)

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงาน ต่อนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อชี้แจงการจัดกิจกรรมโครงการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0 : กิจกรรมที่ 1.2.2 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(Communicative Language Teaching : CLT) ให้แก่ครูทุกสังกัดในจังหวัดราชบุรี วันที่ 22 กันยายน 2562 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี  ภาพกิจกรรมชุดที่ 1  ภาพกิจกรรมชุดที่ 2


วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562

ประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

วันสันติภาพสากล 2562

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดราชบุรี (ก.ส.จ.รบ.)

การประชุมคณะดำเนินงานการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งานประชุมเวทีแลกเปลี่ยนTO BE NUMBER ONE

ประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ "ผลกระทบจากการทุจริตประพฤติมิชอบ"

วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.รบ ครั้งที่ 9/2562

การอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติราช

ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0

ประชุม "การวางแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน"

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562

โครงการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม ความพร้อมสู่ Thailand 4.0

โครงการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0

"มุทิตา ปูชนียาจารย์ สานสัมพันธ์วันเกษียณ"

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2562

กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning day

งานมหกรรมงานวิชาการบ้านสารสิทธิ์ฯ

กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning day ของจังหวัดราชบุรี

การประชุมนำเสนอผลการดำเนินงาน Coaching Teams

ต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และคณะ

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบศึกษานิเทศก์

การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ TFE (Teams For Education)

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ติดตาม โครงการ Coaching Teams

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้ต้อนรับคณะติดตามจาก สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ที่มาติดตาม โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพกรศึกษา เมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี


วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 8/2562

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นเลขาและอนุกรรมการ การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 8/2562 โดยมีนายกฤตชัย อรุณรัตน์ เป็นประธานการประชุม พิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ให้เลื่อนวิทยฐานะ ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมให้ดำรงตำแหน่ง ครูและข้อราชการในวาระอื่นๆ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 3 จังหวัดราชบุรี

โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

"จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ประชุมคณะกรรมการสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่

ประชุมโครงการสัมมนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ประชุมคณะกรรมการประเมิน ภาค ค

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ โดยการประเมินประวัติและผลงานในคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมผู้ตรวจราชการ ชั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จังหวัดราชบุรี


งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2 ชม.
😀😀😀 กศจ.ราชบุรี 😀😀😀
#ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา #ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562
😘😘😘รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามลิ้งค์นี้นะจ๊ะ 📄📄
https://drive.google.com/…/1g35xuWtIB8z-2CHhGkOknyQgC…/view…

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2562

เตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ปี 2562

กิจกรรม ปลูกต้นไม้วันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ประชุมกรรมการตรวจคุณสมบัติ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น 2562

ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 6 25072562

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2562
#รับสมัครระหว่างวันที่ 2 – 8 สิงหาคม 2562
ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
😘😘😘ผู้ที่จะสมัครเข้ารับคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ทางเว็ปไซต์http://rbprovincial.blogspot.com
รายละเอียดการรับสมัครตามลิ้งค์นี้
https://drive.google.com/…/1Bair1XvwKtYb80ytHLmi79xC3…/view…

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ประชุมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีกิจกรรมถวายพระพร/ทบทวนคำปฏิญาณ/ประกวดเดินสวนสนาม ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ดูแลลูกเสือ เนตรนารี เมื่อ วัน ที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จังหวัดราชบุรี

ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : ภาษาอังกฤษ

รับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น 24/07/2562

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

"ยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา"

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ เรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา" วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น ณ ห้องประชุมราชา 2 ชั้น11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

ประชุม คณะศึกษานิเทศก์

ประชุม คณะศึกษานิเทศก์ ในสังกัดของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เพื่อชี้แจงนโยบายการปฏิรูปการศึกษา นโยบายการปฏิบัติการและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี การติดตามผลการดำเนินงานและการรายงานผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

รับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น 23/07/2562

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น 22/07/2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562 รับสมัครใน วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชฤกษ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 นางสาวดารัตน์ กาญจนาภา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี กรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้เข้าตรวจเยี่ยม สอบถามและให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินงานการรับสมัครฯ ให้การดำเนินการสำเร็จและมีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

รับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น 21/07/2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562 รับสมัครใน วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชฤกษ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จังหวัดราชบุรี ในการนี้ ว่าที่ ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รอง ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และนายณัฐภัทร อินทร์อ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 ได้เข้าตรวจเยี่ยม สอบถามและให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินงานการรับสมัครฯ ให้การดำเนินการสำเร็จและมีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ประชุมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

รับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นฯ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562 รับสมัครในวันที่ 18 - 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชฤกษ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3ในการนี้ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้เข้าตรวจเยี่ยม สอบถามและให้กำลังคณะกรรมการดำเนินงานการรับสมัครฯ ให้การดำเนินการสำเร็จและมีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

งานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center )

ประชุมการจัดค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ

ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์สอบระดับจังหวัด

ประชุมคณะกรรมการสอบครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ)

เยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

นิเทศเตรียมความพร้อมสถานศึกษาเอกชนต้นแบบ

พิธีถวายพวงมาลาวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2562

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562
#เริ่มรับสมัครในวันที่ 18 - 24 กรกฎาคม 2562
รายละเอียดประกาศตาม link นี้ค่ะ >>> https://drive.google.com/…/1X90WLsvhtYqWt_UH8DIc7Dt3I…/view…

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ศธจ.ราชบุรี ประชุมประจำเดือน ก.ค.2562

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประชุมคณะบุลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เพื่อชี้แจงการติดตามผลการดำเนินงานและการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีและเพื่อให้บุคลากรในสำนักงานฯ ได้แนะตัวเองพร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติงานของตนเอง ต่อ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ต้อนรับและแสดงความยินดี แด่ ดร.วินัย ตะปะสา

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี โดย ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี คณะข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมจัดงานเลี้ยงต้อนรับและแสดงความยินดี แด่ ดร.วินัย ตะปะสา เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี โดยมี ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 4 ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวแสดงความยินดี มีหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

นิเทศเตรียมความพร้อมสถานศึกษาเอกชนต้นแบบ โรงเรียนนารีวิทยา

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม รุ่นที่ ๑

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม รุ่นที่ ๒

การศึกษาความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนเอกชน


การศึกษาโครงงานครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนเอกชน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  ครูโรงเรียนเอกชน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี   เขต 1 จำนวน 152 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ  แบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ได้แก่   ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลของการศึกษาพบว่า  ในภาพรวมครูโรงเรียนเอกชน  มีความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก    ค่าเฉลี่ย 3.87  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้  อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.98   ด้านการใช้งานเกี่ยวกับการให้บริการของเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.77  ด้านฮาร์ดแวร์  อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.15  ด้านซอฟต์แวร์ อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 3.58    
ศึกษาปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ของครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1


การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ของครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนขยายโอกาส   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต 1  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้  ได้แก่  ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนขยายโอกาส   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1  จำนวน  29  โรงเรียน  จำนวน 64  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ  แบบสอบถาม  และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่   ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลของการศึกษาในภาพรวม  พบว่า  ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ของครูผู้สอนคอมพิวเตอร์  มีปัญหาอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.57  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า   ด้านบุคลากรมีปัญหาอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.75  ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์มีปัญหาอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.65  และด้านการใช้คอมพิวเตอร์  ด้านซอฟต์แวร์มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ย  3.31


วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ศธจ ราชบุรี ประชุมในหัวข้อเรื่องการใช้งบประมาณเหลือจ่าย

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อเรื่องการใช้งบประมาณเหลือจ่าย วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ.ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ห้องประชุม 2 ชั้น 5 จังหวัดราชบุรี

การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งครูผู้ช่วยนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 29 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6/2562

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6/2562 โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ให้เลื่อนวิทยฐานะ ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมให้ดำรงตำแหน่ง ครูและข้อราชการในวาระอื่นๆ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณาลักษณ์ ชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ศธจ ราชบุรี ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน และคุณครูผู้ดูแลทุน

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 แม่บ้านมหาดไทย จังหวัดราชบุรี และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ออกตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน และคุณครูผู้ดูแลทุน ได้นำนักเรียนโรงเรียนวัดท่าราบ อำเภอบางแพ และโรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ตรวจติดตาม การดำเนินโครงการหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ หนึ่งตำบล

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีได้เข้าร่วมต้อนรับ ดร.พิธาน พิ้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ได้เข้าตรวจติดตาม การดำเนินโครงการหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ หนึ่งตำบล โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต2 วันที่17 มิถุนายน 2562 เวลา09.00 น. ณ.โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี