post:

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ประกาศรับสมัครตำแหน่งนิติกร วุฒิปริญญาตรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งนิติกร วุฒิปริญญาตรี รับสมัครระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (พักเที่ยง) รับสมัคร ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 30 กันยายน 2562 รายละเอียดประกาศรับสมัคร  เอกสารการรับสมัคร

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น