post:

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561

กศจ.ราชบุรี ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 และมีรายชื่อตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0503 (5)/9181 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เอกสารเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น