post:

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

การประชุมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ การประชุมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดภาค ๔ ชั้น ๕ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น