post:

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ประชุมชี้แจงการติดตามผลการดำเนินงานและการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด

ว่าที่ ร.ต. สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประชุมชี้แจงการติดตามผลการดำเนินงานและการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น