post:

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการเข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางพันธ์ประภา พูนสิน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศตามและประเมินผล และคณะบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้ต้อนรับ นางทวีวรรณ  แน่วแน่ รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ และคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี โดยการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น