post:

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาขับเคลื่อนหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงสู่สถานศึกษาเอกชน ตชด.และกศน.

ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รอง ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาขับเคลื่อนหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงสู่สถานศึกษาเอกชน ตชด.และกศน.เพื่อเตรียมรับ การประเมินสถานศึกษา พอเพียง ระหว่างวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น