post:

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561

“ ๑ ปีปฏิรูปการศึกษาเดินหน้าอย่างมั่นคง “

ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “ ๑ ปีปฏิรูปการศึกษาเดินหน้าอย่างมั่นคง “ โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ การปฏิรูปการศึกษาไทยจะสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรมแบบนับหนึ่งและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง มั่นใจ ยั่งยืน ... เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องภาณุรังสี โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ภาพกิจกรรม


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น