post:

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561

งาน ชุมนุม ยุวกาชาดส่วนภูมิภาค 8 ภูมิภาค

ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รอง ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รับมอบเกียรติบัตรที่ให้ การสนับสนุนการจัดงาน ชุมนุม ยุวกาชาดส่วนภูมิภาค 8 ภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหา วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด งานชุมนุมฯ โดยประธานในพิธี ท่านผู้ช่วยปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ ท่านสุรินทร์ แก้วมณี วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ ค่ายนาคาแคมป์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บวรนิเวศศาลายา ฯ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น