post:

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6/2561

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6/2561 เกี่ยวการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และการพัฒนาการจัดการศึกษา ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น